فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

  
  فرم طرح نظرات و مشکلات با شهردار  تاریخ درخواست :  1402/07/01
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  درخواست :
  
  
  ارسال

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211