فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

افتخارات

- دریافت تندیس و لوح تقدیر در اولین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور ( 5 الی 8 اسفند 1389)
کسب رتبه برتر در حوزه خدمات شهری و درآمدهای پایدار

- دریافت تندیس و لوح تقدیر در دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور (  پاییز 1390)
کسب رتبه برتر در حوزه امور اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پژوهش شهری- پیوستن شهر زرند به شبکه جهانی " 1000 شهر - 1000 زندگی "

- اهدا تندیس سازمان اسکان بشر وابسته به سازمان ملل به شهرداری زرند


- زرند کاندیدای زیباترین شهر در سال 1379

- شهر زرند عضو شورای عالی هفت شهر پایدار جهان

- مجری طرح سازمان جهانی UN.HABITAT 

- زرند جز سی شهر سالم جهان به انتخاب سازمان بهداشت جهانی WHO


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211