فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

ارتباط با شهرداری

  

ساختمان مرکزی :  33423294،   33422776،  33422777(034)


امور اداری و کارگزینی :   33420071

اداره آمار و فناوری اطلاعات :  33427091

امور مالی و حسابداری :  33424090

پیامگیر : 137

   
                    shahrdarizarand@yahoo.com                

33427778   


30005298   


آدرس
: میدان شهدا  - شهرداری زرند 

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211