پنج‌شنبه, 1 مهر 1400          
فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

معاونت خدمات شهری

 
 

سرپرت معاونت خدمات شهري
آقای  محمد مهدی ضیاءالدینی

 
 
واحدهاي زیر مجموعه حوزه خدمات شهري :

امور شهر

پاركها و فضاي سبز

اجرائيات و سد معبر

كشتارگاه

بهشت زهرا و غسالخانه

نقليه و خدمات موتوري

آتش نشاني و خدمات ايمني

گلخانه

 
 

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211