فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

اداره حقوقی


سرپرست دايره حقوقي 
خانم فتانه اسماعیل زاده

 

حقوق عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هر مقدار این روابط متنوع تر باشد طبعاً قوانین نیز گسترده تر خواهد بود و نیز باید پذیرفت قانون یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی شهر است و امروز بیش از هر زمان دیگر وجود یک قانون جامع، صریح و ثابت شهری احساس می شود وفاداری به چنین قانونی ما را به شهر مطلوب خواهد رساند.

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش نیازهای شهرنشینان به خدمات شهری وجود قواعد و مقررات گسترده و پراکنده در این خصوص و قاعدتاً عدم اطلاع همه شهروندان از چگونگی دریافت خدمات و حقوق متعلقه میتواند در تحقق عدالت اجتماعی موانع توجهی را ایجاد نماید و از سوی دیگر شناخت هرچه بیشتر و بهتر از حقوق شهروندی است که فرد را خلاق و پویا و هویت شناس می کند واینجاست که باید حقوق شهروندی را یک حقوق برتر نسبت به سایر حقوق شناخت.


عملکرد :

پیگیری پرونده های حقوقی شهرداری در محاکم قضائی شهرستان و استان ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

حل و فصل مسائل حقوقی پیرامون اختلافات ملکی و متفرقه

پیگیری پرونده های مربوط به تخریبات و مخروبه های سطح شهر

بررسی قراردادهای منعقد شده در شهرداری و تطبیق آنها با قوانین و مقررات

 
جلوگیری از تخلفات اداری و راهنمائی و بررسی های لازم
 

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211