فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

امورمالی وحسابداری

خانم اعظم السادات یزدانی

سرپرست امور مالی و حسابداری

 
 

عملكرد امور مالي و حسابداري :

 تنظيم متمم بودجه و ارسال آن جهت تصويب شوراي محترم

 تنظيم بودجه هر سال بر اساس برنامه ميان مدت و ارسال آن جهت تصويب به شوراي محترم

 تهيه و تنظيم بيلان مالي و تفريغ بودجه

 بررسي و تنظيم اسناد هزينه مالي 

 محاسبه و پرداخت بدهي پيمانكاران براساس قراردادهاي منعقده و صورت جلسات تنظيمي

 پرداخت بهاء اجناس ، كالاها و لوازم يدكي و همچنين ساير ملزومات مورد نياز توسط واحد كارپردازي و اخذ مدارك تنظيمي جهت كنترل فاكتورها و درخواستهاي خريد

 پرداخت كسور بازنشستگي ، خدمات درماني ، ماليات و بيمه عمر

 ثبت كليه اسناد مالي در دفتر روزنامه و كل

 ثبت كليه اسناد مالي در نرم افزار رايانه ( روزنامه – كل – معين )

 پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل شهرداري

 تهيه تراز آزمايشي ماهانه

 تهيه مغايرتهاي بانكي بصورت ماهانه

 اخذ چك از مؤديان بابت تقسيط بدهي آنان به شهرداري

 ثبت اسناد دريافتي در دفاتر مربوطه و نرم افزار رايانه

 وصول چكهاي اخذ شده

 برات چكهاي مربوطه به شعب بانكها در شهرستانها و پيگيري لازم در خصوص وصول آنها

 صدور مفاصا حساب در خصوص چكهاي وصول شده و ارائه آنها به دواير مختلف شهرداري

 صدور سند انتقال بر روي كليه چكها

 بايگاني نامه هاي كميسيون ماده 77 به تفكيك نوع بدهي

 تهيه پاسخ نامه هاي واصله

 شركت در جلسات توجيهي و سمينارها

 پاسخگويي به مراجعين

 كمك مالي به امور ورزشي شهرداري و ساير رشته هاي ورزشي شهرستان به استناد مجوزهاي قانوني

 محاسبه كل درآمد و هزينه شهرداري 
 


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211