فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

صدور پروانه ساختمانمسئول صدور پروانه

 مهندس فاطمه محمد تقی زاده 

عملکرد :

صدور پروانه ساختمانهاي مسكوني

 صدور پروانه ساختمانهاي تجاري

 صدور پروانه ساختمانهاي تجاري و مسكوني

 صدور پروانه ساختمانهاي اداري 

 صدور پايان كار

 صدور عدم گواهي خلاف

 تمديد پروانه ي ساختماني

 انجام مكاتبه با تأمين اجتماعي و اداره اوقاف

كارشناسي در رابطه با صدور ‏- پايان كار – تمديد- و استعلامهاي واصله

تكميل فرم آمار پروانه هاي صادره جهت بانك مركزي و سازمان بودجه

 مكاتبه با وزارت مسكن و شهرسازي

 بخشودگي عوارض پروانه هاي ساختمان 

پاسخگويي به مراجعين بطور روزمره و مستمر

توضیحات :

پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که  شهرداریها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری ) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از منبع صدور پروانه دریافت گردد.

شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبيل :

مساحت زیر بنا

تعداد طبقات

نوع اسکلت ساختمان

نام مالک

آدرس ملک

شماره پلاک ثبتی آن

نام مهندسین ناظر

تاریخ صدور پروانه

کروکی زمین میباشد .

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته میشود که در صورت لزوم قابل تمدید است.

در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.

رعایت مقررات در ساختمان‌ها الزامی است.

اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه میباشد.

 


پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211