رو عنوان : PreTitle
عنوان : محمد جواد عربپور رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیك درون شهری از عملیات آشكار سازی و رنگ آمیزی سرعتكاه های سطح شهر خبر داد .
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
ساعت : ۷:۲۶:۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری زرند عربپور با اعلام این خبر گفت: رنگ آمیزی سرعت گیر ها موجب افزایش دید رانندگان، افزایش سطح کیفی معابر، افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده خواهد شد .

 محمد جواد عربپور افزود:نصب علائم راهنمایی رانندگی ،خط کشی گذرگاههای عبار پیاده ،نصب تابلواحتیاط را از دیگر اقدامات شهرداری در این بلوار اعلام کرد .